Zákaznícka karta

logo taxi myjava nonstop
Zákaznícke karty

Zákaznícka karta Taxi Myjava je predplatená karta, vďaka ktorej môžete naše taxi služby využívať ešte výhodnejšie a prehľadnejšie…

Výhody zákazníckej karty:

Bonusový systém:

Odmena za každé dobitie kreditu na karte

Jedná sa o bezkontaktné karty s QR kódom
QR kód sa dá uložiť do mobilného telefónu ako fotografia, alebo do aplikácie pre karty
Zákazník má neobmedzený online prístup k:

1. výške kreditu
2. posledným 22 transakciám
3. bonusovému systému

NÁŠ TIP: Darujte našu zákaznícku kartu s kreditom pri rôznych firemných a osobných príležitostiach.

Pre koho je zákaznícka karta určená:

FIRMY:

1. Viac kariet na jednu firmu
2. Počet vydaných kariet má možnosť si určiť každá firma individuálne
3. Rozdielne limity pre jednotlivé karty
4. Online prístup k čerpaniu prostriedkov

BEŽNÝ ZÁKAZNÍK:

1. Možnosť využívania jednej karty celou rodinou
2. Čím viac rodina jazdí tým viac využíva bonusový systém

Podmienky pre získanie zákazníckej karty:

Zákaznícku kartu môže získať bezplatne ktokoľvek.

Stačí si ju vypýtať u vodiča vo vozidle TAXI alebo v TAXISTÁNKU oproti Hotelu Štefánik, prípadne osloviť majiteľa taxislužby mailom, telefonicky, osobne.

Nabitie minimálneho kreditu 13,- € (získavate pri ňom bonus 0,52 €)
Vodič alebo predajca v Taxistánku predloží formulár na vyplnenie údajov:

1. Meno
2. Priezvisko
3. Dátum narodenia / IČO
4. Telefónny kontakt
5. E-mail

Súčasťou formulára je udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov
  • Spracovanie osobných údajov sa riadi v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov 122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov
  • Získané osobné údaje neposkytujeme tretím stranám
Uvedené údaje slúžia na overenie držiteľa karty pre prípad straty, krádeže a poškodenia
Pri nahlásení straty, krádeže a poškodenia bude pôvodná karta zablokovaná a vynulovaný kredit, následne vydáme novú zákaznícku kartu za manipulačný poplatok 1€ a zostávajúci kredit prevedieme na novú kartu

Nabitie kreditu:

Osobne u vodiča alebo v našom TAXISTÁNKU oproti hotelu Štefánik ( v hotovosti)
Bankovým prevodom.

Variabilný symbol je číslo Zákazníckej karty, do poznámky pre príjemcu napíšte „Zákaznícka karta, Meno Priezvisko“ (pred úhradou je potrebné kontaktovať majiteľa taxi služby).

Bonus pri nabíjaní kreditu:

NABITIE BONUSOVÉ % VÝSLEDNÝ KREDIT
13,- EUR 4 % 13,52 EUR
25,- EUR 5 % 26,25 EUR
50,- EUR 7 % 53,50 EUR
75,- EUR 8 % 81,00 EUR
100,- EUR 9 % 109,00 EUR
150,- EUR 10 % 165,00 EUR

Kontrola zákazníckeho konta:

Po spustení aplikácie sa automaticky zapne fotoaparát

Fotoaparát zameriate na QR kód svojej zákazníckej karty Po zosnímaní QR kódu Vás aplikácia presmeruje na podstránku s Vašim kontom

Ak sa aplikácia nechce nainštalovať

overte si v nastaveniach Smartfónu / Tabletu, či máte povolené inštalácie aplikácií tretích strán

Na svoj Smartfón / Tablet si nainštalujte akúkoľvek aplikáciu na snímanie QR kódu
Pripojte svoj Smartfón / Tablet k internetu (WIFI, mobilné dáta)

Skratky transakcií v zákazníckom konte:

SKRATKA / TYP TRANSAKCIE POPIS
PK Platba kartou
NKaB Nabitie karty a bonus
IS Iná suma
IK Iný kredit
VYHRA Výhra, iný bonus
PHO Platba hotovosť
PFA Platba faktúry

V prípade nejasností nás kontaktujte:
tel: +421 949 276 199 alebo e-mail: 

Menu