TAXI MYJAVA NONSTOP

MY TAXI s. r. o.
Nám. M. R. Štefánika 588/72
907 01 Myjava

IČO: 51 691 841, DIČ: 2120753085
IČ DPH: SK2120753085

Číslo účtu: 1494313000/1111
IBAN SK62 1111 0000 0014 9431 3000
BIC/SWIFT —

Zapísaná v:
Obchodný register Okresného súdu Trenčín
oddiel: Sro,  vložka č. 36429/R

OBJEDNÁVKY

Menu